Hayatımızın Her Alanında Mobbing

TANIMI:

Mobbing bir diğer ifade ile psikolojik taciz çağdaş hukukun son zamanlarda Yargı Kararlarında ve öğretide ortaya çıkardığı bir hukuki kavramdır.

Alman Federal İş Mahkemesi Kararında işçilerin birbirine sistematik olarak düşmanlık beslemesi, kasten güçlük çıkarması, eziyet etmesi veya bu eylemlerin işçinin başta işveren olmak üzere amirleri tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır.(BAG,15.01.1997, NZA.1997)

Anayasa Mahkemesi Bir  Kararında çalışanlara yönelik iş yerlerinde gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, dışlama, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan, mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine ve özellikle ruh sağlıklarına zarar veren, bireylerin yaşamlarına etkisi bakımından çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaşan, kasıtlı biçimdeki olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olarak tanımlanmıştır.

Devamını oku
Türk Medeni Kanunu Mal Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE YASAL MAL REJİMİ OLAN

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

         Türk Medeni Kanunumuzda eşlerin evlilik içinde tabi olacağı mal rejimi zaman içinde değişiklik göstermiştir. Kanunumuz eşlerin tabi olabileceği mal rejimlerini sınırlı olarak belirlemiş ve eşlere bu belirlenmiş mal rejimlerinden istediklerini seçme hakkı tanımıştır. Bunlar ; Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi,Mal Ortaklığı Rejimi

Devamını oku
Bono, Senet, Avukat Asilcan Tuzcu, Akşehir Avukatlık Bürosu, Akşehir Avukat

Bono

BONO NEDİR?

Bono (Emre Muharrer Senet)

Bono, uygulamada çok sık kullanılan bir kambiyo senedidir ve kendine özgü hükümleri dışında poliçe hükümleri bono için de uygulama alanı bulur. Hukuki mahiyeti itibariyle ise bono, soyut bir borç ikrarıdır. İktisadi olarak ise, bir kredi vasıtası olarak kabul edilir. 

Bononun Geçerlilik Şartları

Bononun geçerlilik şartlarını detaylarına değinmeden önce kısaca şöyle özetleyebiliriz.

Devamını oku

Ceza Hukuku ve Ceza Davası

Ceza muhakemesi hukuku, yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile suç şüphesi altındaki kişinin özgürlüğünü kısıtlar. Şüphelinin bizzat kendisinin veya avukatının bu soruşturma işlemlerine itiraz hakkı vardır. Soruşturma neticesinde iddia makamı (savcılık) şüphelinin suç işlediği kanaatine varırsa, şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar. Türkiye’de ceza davalarına bakmaya yetkili adli ceza mahkemelerinin görevi suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenmektedir.

Devamını oku
  • 1
  • 2